Löneförhandling: Vägra acceptera kvinnolöner

Jag presenterar sex faktum nedan. Sedan beskriver jag några exempel på lösningar.

1. Kvinnor tjänar mindre än män; även då man justerar för skillnader i arbetstid, yrke, utbildning och ålder. Detta gäller även i yrken med lika stor andel män som kvinnor. [a], [c], [h]
2. Kvinnor har i genomsnitt bättre betyg än män. [g] Kvinnor vidareutbildar sig också i högre grad än män. [a]
3. Kvinnor erbjuds trots detta en lägre ingångslön än män med i samma ålder med identisk utbildning. När en genomsnittlig arbetsgivare presenteras ett av två identiska CV:n där bara namnet, och därmed könet, på den arbetssökande ändras – värderas kvinnans kompetens genomgående lägre och hon erbjuds en betydligt lägre lön än mannen (innan någon löneförhandling ens genomförts). [d][e]
4. När män och kvinnor får skriva ner sina löneanspråk, från den lägsta lön de kan tänkas acceptera till sin absoluta drömlön om allt går perfekt – har män både genomgående högre löneanspråk och en extremt mycket större spridning (dvs. trots att deras lägstalön ofta är i samma nivå som kvinnornas fast snäppet högre, är deras ‘drömlön’ genomgående extremt mycket högre än motsvarande kvinnas). Det finns alltså en könsskillnad i förhandlingbeteenden. Studier visar att testpersoner lever upp till positiva och negativa förväntningar på sin egen prestation; det innebär att spridning av uppfattningen att kvinnor är sämre förhandlare gör kvinnor till sämre förhandlare. Även kvinnor som är goda förhandlare slåss mot stereotypa föreställningar, eftersom de anses okvinnliga och krävande. Studierna visar dock att stereotyphot och normer kan påverkas och förändras över tid. Dessa förändringar går snabbare  då chefer och medarbetare görs medvetna om hur könsstereotypa föreställningar kan påverka båda parter i ett lönesamtal. [b], [d], [i]
5. Män löneförhandlar oftare än kvinnor. Kvinnor som löneförhandlar får högre lön än de kvinnor som inte löneförhandlar. [b], [d]
6. När kvinnor löneförhandlar svarar arbetsgivaren genomgående kvinnorna med lägre motbud än vad de svarar en man med motsvarande krav. [b] [d]


Vi vet det här. Använd det du vet för att få en högre lön! Ensamma kan vi inte förändra det här på ett strukturellt plan, men vi kan förändra det på ett individuellt plan! 

Kvinnor är lika bra som män. Punkt. Kvinnor nedvärderar ständigt sig själva[b], [i]. Tänk på killarna som gick i din klass i skolan – det är de som kommer att få högre lön än dig. Inte någon erfaren VD, inte något geni; utan killarna som drog dig i håret och kastade tuggummin på lektionstid ända upp i gymnasiet. Killen som sov under föreläsningarna på universitetet – ja, han också. Det är de som kommer att få högre lön än dig, trots att du rimligtvis förtjänar minst lika hög lön som vem som helst av dem. 
*

Det du skall göra:

1. Ta vara på varje tillfälle att löneförhandla. Träning ger färdighet och fler löneförhandlingar leder för kvinnor till en högre lön.
2. Läs på innan så du vet hur statistiken ser ut i ditt yrke för din åldersgrupp. Kom ihåg att lägga på någon eller några tusen eftersom statistik är gamla siffror (minst förra årets).
3. Om du löneförhandlar på hösten och vintern, kom ihåg att lägga på ännu lite mer eftersom du annars kommer att sacka efter i lön jämfört med de som löneförhandlar på årets första halvår eftersom det pågår en ny löneförhandling för varje nytt år.
4. Leta reda på statistik för löneskillnaden mellan kvinnor och män inom din yrkesgrupp. Ta männens lägsta lön, plus lite marginal pga tidigare nämnda punkter, och se det som din egen absoluta lägstanivå. Prata ihop dig med andra på ditt arbete. Fråga andra vad de tjänar. Ställ detta i relation till dina arbetsuppgifter och åtaganden inom arbetet.
5. Sikta mot stjärnorna: Vad är din drömlön? Ta den och lägg på minst 15% rakt av. Kom ihåg att din arbetsgivares roll är att ge dig mindre än vad du ber om – det är du som prutar uppåt – börja så högt att du nästan rodnar när du skall säga det (men visa det inte med en min).
6. Får du ett bra erbjudande, se inte överlycklig ut. Säg att du skall tänka på saken.
7. Berätta om bra saker du gjort, våga vara stolt. Sitt rakt i stolen och se din arbetsgivare i ögonen.
8. Träna gärna inför samtalet med en vän eller familjemedlem. Säg gärna till den personen vilken lön du efterfrågar, som en extra press på dig själv inför lönesamtalet.
9. Du vet att du kommer att få ett lägre motbud än de män du jobbar med, därför måste du vara mer övertygande än dem och du måste börja högt så att du kan vara nöjd med den lön du landar på (för tro inte ett ögonblick att du kommer att få det du ber om).
10. Engagera dig fackligt. Det är lättare att se sitt värde när man har ett fackförbund i ryggen som direkt eller indirekt kan ställa krav på arbetsgivaren.
11. Bli chef. Det bästa sättet att höja sin lön är att ta en högre titel. Många gånger har män och kvinnor inom samma koncern liknande arbetsuppgifter – men männen har en högre titel vilket ger dem en högre lön. Låt det inte hända dig. Bli inte assistent, bli chef. För många kvinnor väljer den näst högsta titeln i tron att det på något sätt är bättre, men med mer ansvar kommer stora fördelar. Vänta inte på erbjudanden – säg till chefen att du vill ha en högre position. Fråga vad du måste göra för att få den där titeln som mannen som tjänar mer än dig på avdelningen har. Resultat från experimentstudier visar att kvinnor som är nya i sin ledarroll får sämre utvärderingar än män – oberoende av om kvinnorna presterat bättre än männen i olika aspekter. Experimenten visar att om gruppen fortsatte att ”exponeras” för kvinnliga ledare minskade gruppens fördomar mot kvinnliga ledare. Kvinnor som varit ledare en gång tidigare blev utvärderade på samma sätt som män.[d] Även företaget gynnas av att du tackar ja till chefspositionen. Vi vet från internationella studier att företag med fler kvinnor på chefspositioner går bättre på börsen, att högre andel kvinnor i styrelsen sammanfaller med högre avkastning på kapital och att bara en kvinna i styrelsen verkar leda till 20 procents mindre risk för vad en brittisk studie benämner som kollaps.[j]
12. Tacka aldrig nej till en högre position inom arbetet – om den erbjuds dig betyder det att du är kompetent nog. Med en högre position kommer du att få en högre lön. Du kommer att ha mer att säga till om och därmed ha ett bättre utgångsläge för förhandling om frågor du vill driva; t.ex. att hjälpa fram fler kvinnor till högre positioner. Du kommer att vara en kvinnlig chef och därmed bidra till att ge kvinnor inom ditt företag och på arbetsmarknaden en kvinnlig förebild. Fördomar mot kvinnliga ledare i ditt yrke minskar om du och fler kvinnor med dig blir chefer. Dessutom kommer du att tjäna personligen på det genom att i framtiden utvärderas på samma villkor som en man i din position.

*

Löneförhandling är en dragkamp mellan dig och arbetsgivaren där dina löneanspråk lägger grunden för hela din fortsatta karriär. Hur mycket är du värd för företaget? Hur mycket är du värd i jämförelse med mannen i båset bredvid? Löneförhandling är en tävling och det är kvinnor som förlorar. Det är dags att ändra på det.

*

Nedan är en graf från SCB:s statistik för 2011 [k]. Den visar löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom de 10 största yrkesgrupperna i Sverige. Deltidsanställdas löner är omräknade till heltid, löneskillnaderna är alltså ännu större i praktiken.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige år 2012.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige år 2012.


Källor:

[a]http://www.scb.se/Pages/PressRelease____342527.aspx
[b]http://www.sofi.su.se/polopoly_fs/1.65025.1323949620!/WP07no7.pdf
[c]http://www2.ne.su.se/ed/pdf/40-7-%C3%A5l.pdf
[d]http://www.saco.se/Global/Dokument/Trycksaker/Rapporter/2011_Kvinnor%20och%20m%C3%A4n%20i%20en%20individualiserad%20l%C3%B6nebildning.pdf
[e]http://news.yale.edu/2012/09/24/scientists-not-immune-gender-bias-yale-study-shows
[f]http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GZ031d5/?html=true#page_23
[g]http://www.forskning.se/fordigiskolan/utbildningsvetenskap/nyheter/egnaskolnyheter/flickorfaranbattrebetyganpojkar.5.7952d75d13ab5f785b551b.htmlhttp://www.framtidskommissionen.se/kalendarium/ny-rapport-presenteras-flickors-battre-skolresultat-ger-effekter-pa-arbetsmarknadenhttp://www.hsv.se/download/18.6923699711a25cb275a8000278/
[h]
http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=18169
[i]http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185625620 (“Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” av Liza Marklund och Lotta Snickare.)
[j]http://www.techrepublic.com/blog/career/companies-with-more-women-in-senior-management-roles-make-more-money/1004http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article16476494.ab?fb_action_ids=4848206922216&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
[k]
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf

9 Responses to “Löneförhandling: Vägra acceptera kvinnolöner”


 1. 1 BLIXA - det blir jävligt tyst i skogen om bara de vackraste fåglarna sjunger! 2013/11/01 at 02:53

  På mina tre första anställningsintervjuer hade jag inte ens något löneanspråk! Det fanns inte i min föreställningsvärd att jag kunde KRÄVA någonting alls. Varje gång arbetsköparen frågade blev jag lika förvånad och sa typ: “Öhm… nä, jag har inte något löneanspråk”.

  Senaste åren har jag blivit betydligt hårdare och får jag inte som jag vill så tackar jag för mig vilket har lett till att jag har höjt min lön med 9 000 spänn på två år (varav jag var föräldraledig en stor del av ena året). Ska tillägga att jag är sjuksköterska vilket i regel brukar betyda att man har en löneökning som går i snigelfart. Men att sätta hårt mot hårt och verkligen förhandla och helt enkelt tacka nej och dra vidare om man inte får som man vill ger verkligen resultat.

  Tack för det här inlägget!

 2. 2 Chattanoga 2014/04/25 at 18:29

  Så svenska aktiebolag tackar alltså nej till vinstmarginaler eftersom de hellre anställer en dyr, inkompetent man än en billig kompetent kvinna?

  Frågan är vad vi ska göra åt det?:
  1. Låta dem fortsätta att förlora pengar tills aktieägarna sätter ned foten och kräver förändring.
  2. Sätta in tvångsåtgärder så att de antäller på “rätt” sätt.
  3. Starta bolag som bara anställer kvinnor. Dessa bolag bör inom kort tid ha konkurrerat ut alla de bolag som anställer på “fel” sätt (och samtidigt fixat till könsskillnaderna i statistiken).

  Förslag 3 måste ju vara ett klockrent val för alla de driftiga och kompetenta kvinnor som blivit omsprungna av inkompetenta män!
  Känns som en given kampanj för Feministerna?

  • 3 Marielle 2014/04/26 at 14:36

   Som det är nu diskrimineras kvinnor. Jag tycker inte att det hade varit bättre att diskriminera män. Eftersom jag är feminist så strävar jag efter jämställdhet.

   Personligen tror jag att män och kvinnor är lika kompetenta. Att de föds med samma förutsättningar och att anledningen till att killar får sämre betyg i skolan beror på könsroller och inte att killar skulle vara mindre smarta. Feminister vill motarbeta detta och vill sätta in åtgärder för att pojkar skall klara sig lika bra i skolan som flickor, googla gärna genusundervisning om du är intresserad. Men som det är idag kommer män undan med att inte plugga eftersom de ändå får högre ingångslöner än kvinnor i arbetslivet – det ser jag som en orättvisa.

   Jag tror på företag med en jämn könsfördelning. Jag tycker personligen att det är viktigare med en jämn könsfördelning än den direkta vinsten, eftersom en jämn könsfördelning i t.ex. styrelser leder till en jämn fördelning av makt.

   Detsamma gäller i riksdagen. Vi kan inte få ramaskri om “matriarkat” och “mansförtryck” i kommentarsfälten så fort ett enda parti (av åtta) har några fler kvinnor än män i toppen. För att det skall bli lika många kvinnor som män i riksdagen måste antingen:

   1. Alla partier ha jämn könsfördelning (40-60 räknas normal sett som jämn könsfördelning, förutsatt att det inte varje gång är 60% män och 40% kvinnor)
   2. Hälften av partierna ha fler kvinnor och hälften av partierna fler män.

   Det är inte svårare än så. Antingen alternativ ett eller alternativ två, det finns inga andra vägar till jämställdhet i riksdagen.

   Detsamma gäller i bolagsstyrelser. Antingen kommer alla företag ha en jämn könsfördelning, eller så kommer hälften av företagen ha något fler kvinnor och hälften av företagen ha något fler män. Personligen skulle jag föredra en jämnare fördelning (enl förslag t.ex 40-60 åt endera hållet), men båda två leder till en jämnare fördelning av makten. Jag tycker att det är helt rimligt att kvinnor, vilka utgör hälften av befolkningen, även skall ha hälften av makten.

   Läs gärna mitt inlägg om kvotering om du har fler frågor.

   “Bolagsstyrelser med balans av kvinnor och män är mer aktiva, kommer med fler förslag och kräver mer information av vd. Könsbalanserade styrelser fungerar bättre i sin kontrollfunktion och är mer benägna att byta ut bolagets vd när verksamheten går dåligt.”
   (http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-konskvotera-for-bolagens-och-landets-basta/)

   • 4 Chattanoga 2014/04/28 at 22:26

    “Som det är nu diskrimineras kvinnor.”

    Hur kommer du fram till det?

    Det finns gott om undersökningar som visar att kvinnor som gör samma karriärval som män går minst lika långt. Snarare har kvinnor lättare att rektryteras; inte minst visas detta genom att kvinnor i ledningsposition i näringslivet har flera år lägre snittålder.
    Meyersson som har undersökt området noga i decennier drar slutsatsen att bristen på kvinnor på högre positioner väsentligen beror på val som kvinnor gör själva. Svenskt Näringsliv visar att det inte finns är färre kvinnliga chefer än det undersökta rekryteringsunderlaget. Samma slutsats får man om man undersöker OMX30. Ditt underlag är alldeles för ensidigt för att kunna dras några långtgående slutsatser ifrån. Läs mer här:
    http://1-5miljonerklubben.wikispaces.com/Befattning

    Jag återkommer senare med kompletteringar kring ingångslöner (där dina siffror inte är kompenserade för skäliga skillnader), könsskillnader vid bedömning (där det finns flera undersökningar som visar det motsatta) och kvinnors påverkan på företagsresultat, mm.

    Men två frågor väntar på förklaring (med sakargument):
    1. Varför anställer företagen män över huvud taget?
    2. Ni som vet hur man uppnår högre lönsamhet genom att rekrytera på rätt sätt: Varför startar ni inte egna bolag och konkurrerar bort de som gör fel?

   • 5 Marielle 2014/04/30 at 13:11

    Du är välkommen att presentera bra forskning som stödjer dina påståenden. Tills du har kommit med sådana så kan du läsa forskningsartiklarna jag refererar till i detta inlägg och i inlägget om kvotering.

    Jag kommer inte svara på dumfrågor som dessa. Män anställs och bör anställas fortsättningsvis. Naturligtvis gäller detta även i styrelser. Män skall, precis som kvinnor skall, anställas i samma proportion som andelen män respektive kvinnor i befolkningen. Min motivering är alla de anledningar jag listar i detta inlägg samt inlägget om kvotering. Det är de argument som övertygade mig. Behöver du fler eller andra anledningar, kan du själv leta efter relevanta studier, räkna ut fler argument på egen hand, eller googla om du inte kommer på fler argument på egen hand.

   • 6 Chattanoga 2014/05/04 at 14:18

    Du skriver: “Du är välkommen att presentera bra forskning som stödjer dina påståenden. ”

    Kolla de källor jag länkade till och försök förstå mina frågor, så ska jag skicka lite mer källor senare.

    Du skriver: “Män skall, precis som kvinnor skall, anställas i samma proportion som andelen män respektive kvinnor i befolkningen”.

    Fråga:
    Kvinnor utgör ungefär 80 procent av utexaminerade veterinärer i Sverige. Hur ska en veterinärsklinik göra för att anställa “jämställt” enligt din definition ovan?

  • 7 Joar Dahlblom 2014/04/26 at 14:54

   Du gör en tankemiss – du tror att folk är logiska och inte låter sig styras av känslor, fördomar och rädslor för förändring.

   Jämförelse: “Så flera länder skulle alltså tacke nej till medaljer genom att inte skicka mörkhyade idrottsmän till OS/andra tävlingar?”

   Ja! Precis så var det förr. Och på samma sätt som det under 1900-talets första hälft var viktigare att hålla de mörkhyade i schack än att lyfta det egna landets idrottsprestationer; så är det idag tydligen (förmodligen undermedvetet) viktigare för företag att upprätthålla en manlig maktdominanas än att nå potentiella vinster som jämlikhet utgör.

   I de allra första OS:en (1896-1924) fick man inte tävla om man NÅGONSIN utfört kroppsarbete – det vore “orättvis fördel.” Så framför att locka publik och få bra idrott så valde man att hålla arbetarklassen i korta tyglar. Skillnaden mot det här diskuterade ämnet är marginell.


 1. 1 kvotering är bra – här är varför | annas sida Trackback on 2014/03/14 at 09:16
 2. 2 Studier om hur kvinnor bemöts på arbetsmarknaden eller “Lön efter kön” | Marielle: Perspektiv Trackback on 2014/10/25 at 12:00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: