Alternativmedicin, del 1: Vitamin B17 – cyanid botar inte cancer

Människor som marknadsför cyanid som cancermedicin brukar kalla det omväxlande för ”Vitamin B17″, “Laetrile” eller “Amygdalin” (dessa namn är inte helt analoga). Amygdalin finns i aprikoskärnor, men är mer känt i Sverige som det giftiga ämnet i bittermandel.

Amygdalin marknadsförs av utövare av alternativ medicin som ett vitamin (vilket det, per definition, inte är [1]) och som ett naturligt mirakelmedel mot cancer.[1a], [1b], [1c]

När jag läser artiklar i pressen om hur desperata cancersjuka människor vallfärdar till Tyskland för att pröva sin lycka med alternativ medicin och dessutom får ersättning för det med hjälp av statliga medel [0], så blir jag rädd.

En forskargrupp formulerade sig år 2001 på följande sätt i sin artikel “Unconventional therapies for cancer and cancer-related symptoms” [2]: ”Many alternative therapies, including high-dose vitamin C, the Di Bella regimen, and laetrile have been shown not to be effective.”

Amygdalin har studerats noggrant och forskningen visar tydligt att Amygdalin inte fungerar på det sätt som utövare av alternativ medicin hävdar. Studier visar att Amygdalin inte bara är overksamt, liksom många andra alternativmedicinska metoder, utan även direkt farligt. Jag låter studierna tala för sig själva.

 

Studier och metastudier

“Unconventional anticancer agents: a systematic review of clinical trials” [3] (2006): Människor som säljer många påstådda anti-cancermedel, som Laetrile, får kritik i den här systematiska genomgången för att de gör så utan att ha studerat medlen ordentligt.

”Laetrile for cancer: a systematic review of the clinical evidence” [4] (2007): Metastudie av 36 studier gjorda på Laetrile, varav ingen kunde påvisa några bevis för att Laetril skulle ha positiva effekter vid cancer. Påståendet att Laetrile skulle ha positiva effekter vid cancer stöds alltså inte av några som helst kliniska studier, trots att många har utförts.

”Alternative means of drug therapy in cancer: Laetril” [5] (2012): Studien motbevisar den alternativmedicinska teorin att Amygdalin skulle utsöndras selektivt i tumörceller och leda in cellen i apoptos – experiment har visat att detta inte stämmer. I kliniska studier har Laetril bevisats vara ineffektivt med en ”mycket hög” risk för patienten att utveckla allvarlig cyanidintoxination.

 

Fallstudier och symtom

“Life-threatening interaction between complementary medicines: cyanide toxicity following ingestion of amygdalin and vitamin C” [6] (2005): Fallstudie som beskriver ett fall av allvarlig cyanidförgiftning pga intag av ”Vitamin B17” i kombination med höga doser vitamin C.

” Severe cyanide toxicity from ‘vitamin supplements’” [7] (2005): Fallbeskrivning av en allvarlig cyanidförgiftning som visar sig vara ’medicinering’ med ”Vitamin B17”.

En artikel beskriver symtomen av cyanidförgiftning [8]: Hypotension (lågt blodtryck), illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, palpitationer (hjärtrusningar), muskelryckningar, rastlöshet och svettningar. Efter längre tids administrering (tre veckor eller mer enligt artikeln) kan man få hypo-thyroidism pga thiocyanat-ackumulering. Återkomande förgiftningar kan ge Parkinsonlika besvär. En kronisk cyanidintoxikation från Laetril i dieten har (…) gett tusentals fall av långsamt progredierande neurologisk skada med bilateral blindhet, nervdövhet och myelopati (med spasmer som först utvecklas i händer och fötter). Framför allt är cyanid ett gift och dödligt.

 

Förespråkare för Amygdalin gör sig, medvetet eller omedvetet, skyldiga till klassiskt kvacksalveri. Det är oetiskt att ljuga för desperata, döende människor i syfte att tjäna pengar. Användande av den här sortens alternativa mediciner kan inge patienterna en falsk känsla av hopp så att de inte tar emot mediciner som faktiskt bevisats fungera. Dessutom, när nu studierna visar att det är direkt farligt – hur kan någon med gott samvete rekommendera den här sortens medel?

En forskargrupp, som studerade flera alternativa metoder mot cancer, skrev följande år 2004 i sin avhandling ”Alternative cancer cures: “unproven” or “disproven”?” [9]: ”Contrary to much popular and scientific writing, many alternative cancer treatments have been investigated in good quality clinical trials, and they have been shown to be ineffective. In this article, clinical trial data on a number of alternative cancer cures including Livingston-Wheeler, Di Bella Multitherapy, antineoplastons, vitamin C, hydrazine sulfate, Laetrile, and psychotherapy are reviewed. The label “unproven” is inappropriate for such therapies; it is time to assert that many alternative cancer therapies have been “disproven”.”

Aprikoskärnor och bittermandel kommer inte att bota din cancer. Det är en myt som är fullständigt motbevisad.

0 Responses to “Alternativmedicin, del 1: Vitamin B17 – cyanid botar inte cancer”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: