Varför heter det “feminism”?

1. Den historiska faktorn: För att inte osynliggöra de mål som redan nåtts av den feministiska rörelsen (bl.a. kvinnors rösträtt, föräldraledighet [vilket gynnar alla föräldrar], rätten för kvinnor att arbeta, preventivmedel mm).

2. Det är ett internationellt ord som alla förstår, feminismen är ju en internationell rörelse.

3. Namn på andra rörelser som strävar efter jämlikhet: Andra rörelser, som HBTQ-rörelsen och Black Power-rörelsen t.ex, utgår från den mest diskriminerade gruppen och när feminismen startade så stod den för att kvinnor skulle ha samma rättigheter som män (det innebär självklart att män skall ha samma rätt som kvinnor också). (Cred: hejblekk)

4. Det är märkligt att många uppfattar det som provocerande att ett ord med kvinnlig klang innefattar både kvinnor och män. Skall vi även byta bort “människa”, “allmänhet”, och “allemansrätt”? (Cred: Lilijacom)

feminism ordet bäst

I slutändan säger jag som Gudrun Schyman: Jämställdhet är målet, feminismen är vägen dit.

1 Response to “Varför heter det “feminism”?”


  1. 1 skracke 2014/09/13 at 23:39

    Reblogged this on Skracke and commented:
    Hej hopp!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: