En måste väl få skämta om vad som helst?

Tidigare har jag trott, och argumenterat för, att en skall få skämta om vad som helst. Men sedan jag sökt reda på den forskning som finns på området har jag blivit tvungen att ändra uppfattning i frågan.
*

Jag behöver inte gå längre än till min egen erfarenhet för att få en liten inblick i hur sexism påverkar omgivningen. Jag är underläkare. Under en tillfällig placering på en kirurgavdelning så var jag med om att en kirurg drog ett mycket opassande skämt mot en annan kvinnlig underläkare: Då hon stod med händerna i buken på en patient på operationsbordet sa han “Om jag råkar ta dig på brösten nu så är det i rent medicinsk syfte”. Jag var inte själv utsatt för den kränkande behandlingen. Däremot var jag med i rummet då en annan kvinna utsattes för sexism och jag tog illa upp. Jag har aldrig varit med om att någon läkare, kvinnlig eller manlig, har dragit ett liknande skämt mot en underläkare av manligt kön.

Att se att sexistiska skämt förekommer inom läkaryrket är väntat, eftersom det förekommer på de flesta ställen i samhället. Men det är också tråkigt. Framför allt eftersom jag hoppas att jag som kvinna skall bemötas med respekt i min kommande yrkesroll. Och jag blir sänkt i min yrkesroll, tro inte annat, när en äldre manlig läkare skämtar om en yngre kvinnlig läkares bröst på arbetstid. Ett arbetsklimat där sexism accepteras står i vägen för mina planer gällande löneutveckling och avancemang inom arbetet. Manliga läkare tjänar i snitt 5900 kr mer än kvinnliga dito och fortfarande i Sverige idag, tjänar en manlig läkare mer än en kvinnlig även på exakt samma befattning. Det gäller även bland helt nyutexaminerade läkare. Det gäller för den delen på i stort sett hela arbetsmarknaden. [a1]

 *

Forskning visar att det finns en växelverkan mellan sexistiska skämt och verklig misogyni. Inte bara är det så att människor med en stereotyp uppfattning om manligt och kvinnligt oftare drar, och skrattar åt, sexistiska skämt. Men det är också så att människor utan sådana tendenser, efter att ha utsatts för ett klimat med sexistiska skämt, ger uttryck för misogyni i högre grad än individer i en kontrollgrupp. Forskningen visar att det till och med är så illa att sexistiska skämt är starkt kopplade till en destruktiv inställning till våldtäkt: Sexistisk humor ökar inte bara mäns benägenhet att skuldbelägga våldtäktsoffer för våldtäkter. Studier visar också att sexistisk humor, vid självskattning, ökar mäns benägenhet att säga att de själva kunde ha varit förövaren i en våldtäktssituation om de kommit undan och ingen fick reda på det, dvs de blir mer benägna att tro att de själva skulle kunna tvinga till sig sex. Acceptans av sexistisk humor får människor att tro att sexism faller inom ramen för socialt accepterat beteende. Sexism är inte accepterat och skall heller inte accepteras, eftersom det leder till sämre förutsättningar för kvinnor på arbetsmarknaden och sämre förutsättningar för kvinnor och män i samhället som helhet. [a2] [b] [c] [d] [e] [f]

Sexistiska skämt

Om vi tar några minuter och tänker på vilka olika scenarion vi kan uppnå med att:

 1. Skämta sexistiskt, eller
 2. Låta bli att skämta sexistiskt.
  *
 1. Sexistiska skämt-scenariot: Vi kan råka såra någon. Vi kan göra så att kvinnor känner sig mindre välkomna i mansdominerade områden. Vi kan aktivera så kallade stereotyphot (genom att t.ex. kvinnor som får höra “skämtsamt” att de är sämre än män på vissa ämnen faktiskt presterar sämre). Forskningen visar att sexistisk humor leder till ökad ojämställdhet, jag citerar en av forskarna:

  “You could get the impression that having sexist beliefs, or prejudiced beliefs more generally, is just an individual thing – ‘my beliefs don’t impact you’, but this study shows that isn’t true. If individual people in a society are sexist, men and women in that society become less equal.”

  Studierna jag hänvisade till ovan visar att sexistisk humor ökar toleransen för kvinnofientlighet och diskriminering. Forskning visar också, självklart, att människor påverkas olika mycket av sexistisk humor. Men om det så skulle vara så att sexistisk humor skulle såra eller på annat sätt negativt påverka bara en person i din omgivning (t.ex. med ökad självskattad benägenhet att se sig själv som en potentiell våldtäktsman, som i en av studierna) – så skulle det väl ändå vara anledning nog att låta bli?

 1. Scenario två, vi låter bli att skämta sexistiskt: Ja, vad skulle hända? Skulle folk gå omkring och gråta över att de inte får säga sviniga saker? Sanningen är att det inte gör någon lyckligare att säga sexistiska saker. Med Fanny Åströms ord: “Om du funderar på om ett ord [eller skämt] kan uppfattas som kränkande eller rentav vet att det av många uppfattas som kränkande, fråga inte om du får säga det utan bara säg det inte! Jag lovar, det är inte svårt, det finns tusentals andra saker du kan prata om istället. Jag kan nästan lova att ingen kommer bli arg på dig för att du inte [säger] rasistiska eller sexistiska saker.” Som i allt annat så får en säga vad en vill, men nu när vi vet vilka effekter det har så kan en inte hävda sin rätt att skämta sexistiskt utan att bli motsagd.

 *

Tidigare har jag trott, och argumenterat för, att en skall få skämta om vad som helst. Men nu när jag vet att vi påverkas av skämt – och kan påverka andra med dessa på ett skadligt sätt – så har jag ett ansvar att tillämpa min kunskap i verkliga livet. Till exempel genom att jag själv undviker att skämta sexistiskt. Eller att jag säger till, så snällt som möjligt, om någon i min närhet drar ett sexistiskt skämt. Det gör inte min dag sämre att inte få lov att skämta sexistiskt och jag vet att världen blir lite finare om andra också låter bli – det har forskningen visat nu.

 *

 *

KÄLLOR

[a1] Läkartidningen.
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18169/LKT1217s870.pdf

[a2] Science Daily. Sexist humor, no laughing matter.
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071106083038.htm

[b] Cullen, Fernandez, Kent, Thomae, Viki. The effect of sexist humor and type of rape on men’s self-reported rape proclivity and victim blame.
http://www.academia.edu/266974/The_effect_of_sexist_humor_and_type_of_rape_on_mens_self-reported_rape_proclivity_and_victim_blame, [c]http://link.springer.com/article/10.1023/A:1018868913615#page-1

[d] Esses, Thomas. Individual Differences in Reactions to Sexist Humor.
http://gpi.sagepub.com/content/7/1/89.short

[e] Armstrong, Boxer, Ford, Edel. More Than “Just a Joke”: The Prejudice-Releasing Function of Sexist Humor.
http://psp.sagepub.com/content/34/2/159.short

[f] Science daily.
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111030151659.htm

[g] Kanjorski, Ryan. The Enjoyment of Sexist Humor, Rape Attitudes, and Relationship Aggression in College Students.
http://link.springer.com/article/10.1023/A:1018868913615#page-1

En svensk tidningsartikel på ämnet:
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sexistiska-skamt-okar-diskriminering/

Bilden:
http://www.visualphotos.com/image/2×3221062/men_laughing_and_talking_to_woman

3 Responses to “En måste väl få skämta om vad som helst?”


 1. 2 Henrik 2014/11/24 at 12:05

  Hej Marielle, vi skulle vilja komma i kontakt med dig angående en återpublicering. Hör gärna av dig till min adress.

  /Henrik, Nyheter24

 2. 3 Freja 2014/11/26 at 00:40

  Jag jobbade i 13 år som civil kvinnlig akademiker bland militära män i Försvarsmakten och brottades med deras sexism hela tiden. Det var porrbilder och porrfilmer på datorn, skämt om mina och andras bröst och sexistiska, rasistiska och homofoba “skämt” dagligen. Jag sa ifrån, att om de skämtade på det sättet skulle jag gå ifrån fikat. Vilket ledde till offerkoftekommentarer som “Jag har en så rolig historia på lager men kan ju inte dra den nu när Freja är här”. Vid ett flertal tillfällen lämnade jag fikat och att jag markerade så gjorde att skämten minskade, men enbart marginellt…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com

%d bloggers like this: