Posts Tagged 'Feministiskt Initiativ'

Strävan efter jämställdhet är inte extremt.

Jag har hört människor säga att SD och Fi är samma skrot och korn, att båda partierna är extrema partier. Det är helt fel. Fi är SD:s politiska motpol, men strävan efter jämställdhet kan aldrig vara extrem. Där SD är ett främlingsfientligt parti som bl.a vill inskränka aborträtten och ta bort de pappamånader som redan finns vilket skulle driva tillbaka jämställdhetsarbetet flera decennier; Är Fi ett feministiskt och antirasistiskt parti som vill ge kvinnor och män samma makt och möjligheter och nå jämställdhet!

Vi vet vad främlingsfientlighet leder till. Vi vet att SD har banat väg för SVP, både ideologiskt och rent praktiskt i flera kommunstyrelser i landet. Vi vet att främlingsfientlighet banar väg för rasism och nazism, det ser vi av historien och det ser vi i Europa idag. Vi får inte glömma Gyllene gryning i Grekland eller Jobbik i Ungern. Vi får aldrig glömma den ökande främlingsfientligheten i Europa eller när SD jublade när Front National kom in i EU-parlamentet för 4 månader sedan. Vi ser det även här i Sverige när politiska representanter för SD kallar invandrare för n-ordet – det finns det film på. Det är vad som händer när SD får makt och det håller på att hända om SD blir vågmästare. Feminism däremot, kan aldrig gå för långt eftersom feminismens mål är jämställdhet.

Fi logga

Ut med rasisterna, in med feministerna!

Rösta på Feministiskt Initiativ i valet!

Rösta på Feministiskt Initiativ i valet!

Många har frågat mig varför jag röstar på Fi och inte på V, MP eller S. För mig väger Fi över av flera skäl, både ideologiska och strategiska:
(1) Både V och MP som är mina andrahandsalternativ och S vilket är mitt tredjehandsalternativ kommer att komma in ändå. Det är för Fi som varje röst räknas.

(2) I EU-valet sa alla att en röst på Fi var bortkastad eftersom de inte nådde upp till mer än ca tre procent i prognoserna, men på valdagen skrällde partiet med 5,5 procent.

(3) …och alla rödgröna partier gick framåt! (Vilket innebär att Fi inte bara “tog” röster från andra röd/gröna partier utan att feminister ur alla partier gick och röstade Fi)

(4) De andra partierna har haft många år på sig att driva jämställdhets och jämlikhetsfrågorna, men allt för lite har hänt! Bara genom att finnas med i debatten har Feministiskt Initiativ fått upp feminismen på dagordningen i hela riksdagen. Tack vare Fi kallar sig numera hälften av Sveriges befolkning för feminister! De kan och de gör!

(5) …och med Fi i riksdagen kommer vi att se till att de andra partierna faktiskt håller sina jämställdhets- och jämlikhetslöften som de givit under den här valperioden!

(6) Fi står upp för ALLA och glömmer inte dem som står utanför normen.

Ut med rasisterna – in med feministerna!

Fi logga

Ang. Representation i Feministiskt Initiativs kommun- och riksdagslistor.

Ang. Representation i Feministiskt Initiativs ledning:

Det är inte alls konstigt att det är fler kvinnor än män i Fi:s riksdagslista och i många kommunlistor. Det Fi vill uppnå är en jämn representation av makten, dvs lika många kvinnor som män i riksdagen och framför allt jämnt i toppen (det spelar ingen roll hur det ser ut långt ner på listorna där de står som ändå inte kommer in), samt i kommunerna. Idag är det fortfarande fler män än kvinnor i riksdagen. Alla partier förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet har fler män än kvinnor i riksdagen. Likadant bland partiledarna. I de senaste (och framför allt de största) partiledardebatterna har det varit en kvinna och sju män!

Vi har aldrig haft 50% kvinnor i riksdagen. Smaka på den meningen. Trots att Sverige består av ungefär hälften kvinnor och män, samt ett visst antal människor som inte omfattas av den binära uppdelningen, så har det konsekvent genom hela Sveriges historia varit fler män vid makten. Så även nu. Om de fem personer som sannolikt kommer in för Fi i riksdagsvalet kommer in, så innebär det tre kvinnor och två män. Knappast en fördelning som skulle omkullkasta demokratin i landet och faktum är att även om Fi får in tre kvinnor och två män så kommer vi ändå inte nå 50% kvinnor i riksdagen. De personer som har chans att komma in i riksdagen är utmärkta exempel på representation på fler än ett sätt (se bilden):

Feministiskt Initiativ - utmärkt representation

* Gudrun Schyman, som knappast behöver en presentation.
* Kenneth Hermele, ekonom, forskare och lärare.
* Sissela Nordling Blanco, med ursprung från Chile och Uppsala. Hon driver frågorna om antirasism och hbtq-frågor med betoning på transpolitik. Det är bl.a. hon som varit med och gjort att Fi, i RFSL:s utredning av transpolitiken, leder solklart med stor marginal. Hon har även hållit ett transseparatistiskt homeparty.
* Victoria Kawesa, med ursprung från Uganda och delförfattare i den nya utredningen om afrofobi. Som driver antirasism stenhårt och arbetat som expertkonsult i frågor som rör jämställdhet, migration, rasism, barns rättigheter och skydd, rättsäkerhet med mera. Hon kommer att arbeta för att förebygga hatbrott, rasism och diskriminering, mäns våld mot kvinnor, etnisk profilering, socialt utanförskap och afrofobi (jag stöder att hon faktiskt skriver det rakt ut; För att se förtryck måste man ofta specificera det tydligt och efter rapporten om afrofobi är det tydligt att just denna fråga behöver extremt mycket uppmärksamhet).
* Lars Gårdefelt. Som är homosexuell, präst och funktionshindrad författare och debattör. Brinner för tillgänglighetspolitik och HBTQ-frågor med bl.a. sina egna erfarenheter som utgångspunkt.

Bristen på kvinnor är ett ännu större problem i kommunstyrelserna. I 159 av landets sammanlagt 290 kommuner lyckas man inte nå upp till 40 procent kvinnlig representation i kommunstyrelsen. I över 100 kommuner är bara en tredjedel eller ännu färre av styrelseledamöterna kvinnor.

Jag bifogar även Linnéa Bruno och Jonas Göthners utmärkta artikel på ämnet.

Att kvinnor inte är representerade i maktpositioner är ett demokratiskt problem! Om alla partier tänkte jämställt från gräsrotsnivå och uppåt så hade alla partier kunnat ha ungefär hälften kvinnor och ungefär hälften män, men det har de inte. Eftersom de inte har det måste Fi ha fler kvinnor för att väga upp bristen på kvinnor i de andra partierna så att vi kan få ungefär hälften kvinnor i maktpositioner. Jämställdhet är målet och feminismen är vägen dit!

Svar på youtubevideon med katastrofscenarior om vad som skulle hända om Feministiskt Initiativ fick majoritet. Rätt svar är att vi skulle få ett finare, mer inkluderande samhälle.

Listan är sammanfattad framför allt av min partner, av material vi båda sammanställt. Eftersom att det fanns en så praktisk sammanfattning i beskrivningen av videon så utgick vi från den:

1. F! vill förbjuda porr, mer eller mindre.

* Fi ser pornografi som något problematiskt, eftersom att det uppenbarligen leder till en ökad sexism i samhället och en sänkt livskvalitet hos de som konsumerar pornografi – något det finns gedigen forskning som stöder. Vad Fi konkret säger om saken är att lagstiftningen kring pornografi, inklusive möjligheten att begränsa spridningen, borde ses över. Vi har redan lagar kring pornografi, tex den som förbjuder porr som inkluderar minderåriga.

2. “Fi ska verka för att feministiskt självförsvar och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet erbjuds på samtliga skolor.“

* Feministiskt självförsvar handlar om jämställdhet, inte om att lära tjejer att slåss utan i första hand om att ge dem verktyg så att de slipper. Det handlar om att låta tjejer OCH killar (och alla andra) få möjlighet att öva på hur man interagerar med varandra utan att kränka varandras integritet, vare sig fysiskt eller psykiskt. Det handlar om att lära pojkar att man faktiskt KAN säga “nej” när klasskamraterna tycker att det är roligt att kasta snöbollar eller “låtsasbråka”. Det handlar om att flickor lär sig att inte acceptera tillmälen som “h*ra” i korridorerna, utan att vänta sig till en vuxen för att få hjälp.

Sedan kan man naturligtvis inkludera tex ju-jutsu i dessa lektioner för att det är trevlig träning, men detta är en underordnad del. Slutligen: Fi vill inte – jag repeterar INTE – påstå att allt som är manligt är någons fiende. Det “typiskt maskulina” skadar många, inte minst män, men vi kommer aldrig ställa män mot kvinnor som olikheter på var sitt lag.

3. F! vill kvotera barnbidraget, kvotera bolagsstyrelserna, kvotera föräldraledigheten och kvotera bidragen till idrottsföreningar – bland annat.

* Absolut! All forskning tyder på att fäder önskar att de fick vara mer med sina barn, att mödrar förstör sin karriär genom att vara borta väldigt länge från jobbet, att jämställdheten i hemmet (vilket är DIREKT kopplat till antalet skilsmässor) blir bättre ju mer mannen är hemma under barnens uppväxt. Således – kvotera föräldraledigheten och det blir bättre. Det kommer en sammanfattning om forskningen hit till bloggen inom kort.

Barnbidragets kvotering har redan röstats genom av den moderata regeringen i mars i år. Fi vill bara att den ska gälla även barn som är födda före detta datum.

Kvotering till bolagsstyrelser missförstås ofta. Säg att en styrelse har 19 män. En ny post ska tillsättas. 9 män och en kvinna söker. Av dessa får 4 män och en kvinna absoluta toppbetyg. NU kommer man till kvoteringssituationen. Det finns lika bra män som kvinnor, man har ont om kvinnor i styrelsen – då väljer man kvinnan. Hade kvinnan INTE fått toppbetyg som de andra männen ska hon aldrig kvoteras in – kompetens ska alltid gå först. Detta är vad Fi vill, då det idag visar sig att männen är statistiskt mer benägen att välja en man till styrelsen, även om fler kvinnor söker och är kompetenta. Alla vill jobba med folk som påminner om sig själv, det är mänskligt! Fi vill komma runt denna “mänskliga faktor” som förstör för kvinnor i karriären.

Idrottsverksamhet: Lika många flickor som pojkar ska få glädje av kommunens pengar – jag förstår inte hur det kan vara något kontroversiellt?

4. F! vill ge papperslösa rätt till socialbidrag. Så tiggare och kriminella från hela världen ska alltså kunna komma till Sverige för att leva på Svenskarnas skattepengar?

* Vi pratar om de papperslösa som befinner sig i Sverige idag – inte de som eventuellt kan komma hit. Det handlar dessutom inte om att villkorslöst ge pengar åt någon så länge de vill utan motprestation, det handlar om att rädda de som lider i kylan med sin papperskopp utanför COOP idag.

5. FI vill totalt avskaffa försvaret. Istället ska kvinnorätts- HBTQ- och antirasistiska organisationer lösa alla konflikter internationellt. (Funkar ju jättebra att skicka homo-aktivister till Saudi-Arabien eller Uganda)

* Nej. Vi vill dra ner på försvaret från ca 50 till 40 miljarder per år, och satsa mer på preventivt arbete. Detta är något som uppmuntras av FN. Vi vill också att HBTQ-personer, kvinnor och personer utbildade inom anti-rasism ska vara representerade i fredsförhandlingar, då dessa personers perspektiv ofta glöms bort.

6. All kollektivtrafik ska vara gratis, inga bilar ska tillåtas i städerna och alla transporter ska ske med tåg och inte lastbil.

* Det var många “alla” och “inga” där! Vi vill att kollektivtrafiken ska bli gratis, ja. Detta är något som (MP) har verkat för i många år, och som (V) också verkar för i många kommuner. Vi håller med dem om att det skulle vara en bra idé för miljön och de fattigare i samhället om kollektivtrafiken vore billigare. Biltrafiken ska minskas i stadskärnorna – varför ska vi ha den där? Och om det går att transportera något med tåg istället för lastbil så är det väldigt bra, då koldioxidutsläppen faller som en sten då man kan göra detta byte.

7. Förskolan ska vara helt gratis och alla förskolor ska servera veganmat.

* En helt gratis förskola är en vision vi kommer att sträva efter, ja. Vi är mycket medvetna om att detta är en kostsam åtgärd, men vi har målet klart för oss – att inget barn ska missgynnas pga föräldrarnas ekonomiska situation. Hur lång tid det kommer att nå denna vision kan vi inte vara på, men planer för att nå detta måste börja formas redan nu.

De flesta förskolor serverar redan vegetarisk mat som ett alternativ. Vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet, samt att man en dag i veckan enbart ska ha vegetarisk mat, för att uppmuntra barn att ta till sig dessa miljövänliga matalternativ. Det är bra för hälsan, bra för djuren och bra för miljön!

8. Helt fri invandring och öppna gränser. Det skapas redan ghettos på löpande band för att vi har en ansvarslös invandringspolitik, och dom har tänkt sig att man ska ta in minst tiodubbelt så många fler invandrare än vad Sverige redan gör? Välfärden skulle kollapsa totalt. Vi hade inte kunnat ta hand om någon, speciellt inte invandrare.

* Just ghetton är något vi helt vill komma bort från. Fi vill satsa på en mer långsiktig och integrerande invandringspolitik, med än bättre möjligheter att snabbt lära sig svenska, bättre möjligheter att snabbt komma ut i arbete. Ingen har talat om “tio gånger fler” invandrare; vår vision är dock att alla som flyr ska få en chans att stanna här om de behöver detta. Vi är inte naiva nog att tro att man kan öppna gränserna utan en noggrann organisering bakom, men vi vill att fler ska få chansen att bygga vårt samhälle. När man i partiprogrammet kan läsa om “öppna gränser” så är det i sammanhanget då vi pratar om “en öppen värld” där alla har öppna gränser. Om vi hade trott att man kunde släppa in folk utan att ta ansvar för hur det gick till, tror du att vi då samtidigt hade talat om satsningar på Migrationsverket?

9. Det här är bara några få utdrag från deras politik. Och vet du vad det absolut värsta av allting är? I hela partiprogrammet så finns det inte ett enda ord om hur F! ser på skatter och hur de kommer finansiera allt detta. Faktum verkar snarare vara att F! inte ens har råd att finansiera sin politik, så även om F! blev inröstade i riksdagen så hade dom inte ens kunnat genomföra sina idéer.

* Naturligtvis talar vi inte om ekonomi i partiprogrammet, det gör vi i vår ekonomiska rapport (http://feministisktinitiativ.se/ekonomisk-rapport-2014/). Där finns svar på alla frågor runt ekonomin.

Svar på “Hej alla som röstade Fi men glömde läsa partiprogrammet”. Vi har läst partiprogrammet, mer noggrant än du.

Någon skrev ihop ett dokument som sprids på sociala media, med vad personen anser vara Feministiskt Initiativs “dåliga” idéer. Följande punkter är alltså det som personen anser vara dåligt med partiprogrammet. Tänk vad bra partiprogrammet är om detta är vad som anses vara dåligt. Nå, jag och min partner har bestämt oss för att svara på alla punkter, en efter en. Några av svaren är helt eller delvis kopierade från Vardagsrasismen och Bomans text. Var så goda.

● BNP-måttet ska innefatta oavlönat hushållsarbete (s. 7)

Hushållsarbete ger idag inte lön och är inte heller pensionsgrundande. Det mesta obetalda hemarbetet utförs av kvinnor. Faktum är att kvinnor lägger ner ca en timme mer om dagen – varje dag! – på obetalt hushållsarbete, jämfört med män. (http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013B14_BR_X10BR1401.pdf, sidan 38)

Genom att räkna in hur mycket oavlönat arbete som sker i hemmet (till exempel vård av äldre) så får vi ett ekonomiskt mått och kan därefter utjämna ojämställdheten på ett enklare sätt. Det handlar om att synliggöra arbetet och få in det i den ekonomiska kalkylen.

● Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag (s. 7)

Lagen om valfrihet (även kallad LOV) infördes under den borgerliga regeringen. I korthet innebär det att kommunen tvingas lägga ut driften av såväl hemtjänst som äldreboenden på upphandling, där privata bolag har rätt att vara med och buda om att ta över verksamheten. Tyvärr har detta i praktiken lett till ännu större fokus på kostnadsminskningar istället för vårdkvalitet. Upphandlingsprocesserna driver på en utveckling där personalen åläggs ännu större arbetsbelastning och sämre arbetsvillkor, inom såväl offentlig som privat verksamhet. Tanken var god, att man skall välja själv t.ex. vilket företag som skall ombesörja ens hemtjänst. Ett av problemen är att många äldre, särskilt sådana som inte har en väldigt aktiv och insatt familj, inte har möjlighet att själva sätta sig in i vad som faktiskt är bäst. LOV har helt eller delvis, tack vare vinstuttag lett till flera av de vårdskandaler vi haft de senaste åren (bl.a. Carema). Fi vill avskaffa Lagen om valfrihet då vi har sett att den inte samtidigt förmår garantera kvaliteten i välfärden och minska segregeringen; Det gäller både äldreomsorg, sjukvård och skola. Fi tycker att överskott inom välfärden skall återinvesteras i verksamheten eller återbetalas till stat och kommun. Vi tycker att skattepengar avsedda för skola, vård och omsorg skall komma verksamheterna till gagn och inte landa i riskkapitalisters och privata aktieägares fickor. Privata aktörer är under dessa premisser välkomna på marknaden. En majoritet av Sveriges befolkning är emot vinster i välfärden: http://www.svt.se/nyheter/sverige/massivt-motstand-mot-valfardsvinster

● Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av ”beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor” (s. 8)

Ja. Kvinnor missgynnas idag på arbetsmarknaden. De har svårare att bli kallade till arbetsintervjuer, de får lägre lön med samma meriter, de utför mer obetalt hemarbete, de är överrepresenterade inom lågavlönade yrken osv. (För källor, se tidigare blogginlägg). Allt det här är saker som behöver tas hänsyn till. Hänvisar i övrigt till punkten om BNP och oavlönat hushållsarbete.

● En uppförandekod för arbetsmarknaden ska upprättas (s. 9)

Denna kod gäller inte uppförande som i “snyggt klädd och vårdat språk” utan i krav på alla arbetsgivare att redovisa hur de arbetar för att få en arbetsplats där alla trivs och hur de arbetar för att inkludera olika sexuella läggningar, könsidentiteter etc.

● Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10)

Tidigare arbetade vi mer än åtta timmar per dag, sex dagar i veckan. När det skulle ändras trodde många att samhället skulle rasa samman, det gjorde det inte. Moderaterna, t.ex, har varit emot lagstiftning om kortare arbetstid 1957 och 1970. De har också vid införandet av varje semestervecka (1938, 1951, 1963 och 1976) sagt i riksdagen att vi inte har råd. Moderaterna har haft fel varje gång.

Glöm inte heller att sex timmars arbetsdag skapar fler jobb, det vill säga fler människor kan arbeta i stället för att få bidrag och gå arbetslösa, människor som i dag är deltidssjukskrivna får en ökad möjlighet att arbeta heltid. Människor som jobbar betalar skatt, är i regel friskare och ligger inte samhället till last eftersom de tjänar sina egna pengar.

● Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp (s. 10)

Fi vill införa kvotering som i positiv särbehandling. Det betyder att om valet står mellan två likvärdiga, lika kvalificerade personer skall arbetsgivaren anställa/anta den person som är underrepresenterad på arbetsplatsen/utbildningen. Exempelvis en man i ett kvinnodominerat område, en mörkhyad på en arbetsplats med nästan bara vita osv. Det handlar alltså inte om att någon med sämre kvalifikationer skulle få förtur. För detaljer, se mitt inlägg om kvotering.

● Andra anställningsformer än fast anställning på heltid ska avskaffas (s. 10)

Feministiskt Initiativs ståndpunkt är att alla skall ha rätt till fasta anställningar baserade på heltidstjänster. Ett arbete på heltid är en självklarhet inom de mansdominerande sektorerna medan deltidsanställningarna är satta i system i de kvinnodominerade sektorerna. En stor andel kvinnor arbetar deltid, många av dem ofrivilligt, eftersom de inte får mer arbetstid hos sin
arbetsgivare. Feministiskt initiativ vill verka för att alla, både kvinnor och män, skall ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.

● Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11)

Falskt. Fi vill att pensionsbolag inte ska få ha högre premier för kvinnor bara för att de förväntas leva lite längre än män.

● Staten ska lägga sig i företags verksamhet och tvinga dem att anställa fler om staten anser att det är nödvändigt (s. 11-12)

Bomans svar: När SAAB gick i konkurs tyckte alla att staten skulle rädda dem, antingen får staten lägga sig i eller så får den det inte.
Mitt svar: Jag hittar inte detta i partiprogrammet. Däremot vill Fi att företag som uppvisar ett kontinuerligt behov av vikarier skall tvingas ordna en vikariepool med fast anställda vikarier för att öka tryggheten på arbetsmarknaden.

● Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning (s. 12)

Bomans svar: Tänk vilken fart det skulle bli på tex Arbetsförmedlingen då. Och människor skulle få jobb.
Mitt svar: Fi är emot dagens system där människor skall “straffas för sin arbetslöshet”, tvingas utföra hittepåjobb (fas 3) och riskera att bli utförsäkrade. Ett av Fis förslag är att slå ihop A-kassa, sjukförsäkring och socialtjänstens ekonomiska bistånd till en samlad social försäkring med garanterad lägstanivå. Ingen ska falla mellan stolarna i trygghetssystemen.
Om man ser på de andra partierna, så vill både S, MP och V ta bort den nuvarande 550 dagars-gränsen på a-kassan.

● Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer (s. 12)

Idag beviljas kvinnligt företagande lån i mindre utsträckning än män och summorna de får låna är betydligt mindre. (http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/kvinnors-foretag-far-mindre-lan_7120743.svd, http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/article1905582.svt, http://www.kollega.se/bankerna-missgynnar-kvinnliga-foretagare)
Christina Franzén är vd för Näringslivets ledarakademi. Hon menar att män går i spetsen för traditionellt företagade. Yrken som är vårdrelaterade, eller har med hälsa att göra exempelvis, är lite nyare. Det gör att det finns mindre kunskap kring dessa yrken – därför har kvinnor svårare att få stöd. Förundersökningar som Tillväxtverket låtit göra inför arbetet med strategin visar att det finns en brist när det gäller att stötta kvinnor som vill starta nya företag.

Du gör även värderingen att kvinnors affärsidéer är dåliga (underförstått sämre än mäns), det är din åsikt och inte ett objektivt fakta. Det vi vet, som absoluta fakta, är att kvinnor idag har mycket svårare att få banklån till sina affärsidéer och att de får mindre pengar när de väl beviljas lån, än vad män får. Alltså vill vi i feministiskt initiativ öka kvinnors möjligheter att beviljas banklån för att göra det rättvist – för att i sin tur öka jämställdheten inom arbetsmarknaden.

● Vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst hälften av pengarna tilldelas kvinnor (s. 12)

Rätt självklart. Senast jag kollade så bodde och verkade ca 50 % kvinnor i vårt samhälle och de är precis lika driftiga som männen. Konkurrens skall vara konkurrens på lika villkor.

● Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap (s. 14)

Fi ska utreda om äktenskapsbalken och sambolagen kan ersättas av en ny samlevnadsbalk där två eller flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad. Lars Gårdefelt hänvisar till de många olika familjekonstellationer som nu finns och som saknar rättsligt skydd.
– Många lever i en juridisk utsatthet, det är inte bara regnbågsfamiljer. Jag känner till en ensamstående mamma med cancer. Hon har turen att ha sin ensamstående barnlösa syster som en andra förälder. Men den nuvarande lagen ger inte två syskon rätt att vara vårdnadshavare.
Som Gudrun Schyman skriver: De som vill gifta sig kommer naturligtvis att också i fortsättningen göra det, i de former de själva väljer; religiösa ceremonier, borgerliga förrättningar eller andra former för att hylla kärleken.

● Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-perspektiv ska förbjudas (s. 16)
Föbjudas nej, men Fi vill verka för att alla skolor har ett hbtq perspektiv. Det innebär t.ex. att barnen lär sig väldigt grundläggande aspekter av vad det innebär att vara t.ex. homosexuell. Trots allt estimeras mellan 5 och 10% av Sveriges befolkning vara annat än heterosexuella cispersoner. Det är mer än ett barn i varje klass. Bl.a. därför kan det vara bra att det inte osynliggörs t.ex. att man som kille kan gilla killar eller att man kan födas i en kropp som känns som det andra könet utan att man själv för den skull är konstig eller fel. Att lyfta de här frågorna på en lämplig nivå för barnen kan också vara ett utmärkt sätt att förebygga mobbning.

● Undervisning i klimatkunskap införs i förskolan (s. 16)

Vi vill att barnen skall växa upp till ansvarstagande vuxna som vet hur en kompost fungerar och hur man sopsorterar. Barnen kommer att tacka dig när de växer upp och har en planet som går att bo på.

● Förskolan ska bli avgiftsfri (s. 16)

En helt gratis förskola är en vision vi kommer att sträva efter, ja. Vi är mycket medvetna om att detta är en kostsam åtgärd, men vi har målet klart för oss – att inget barn ska missgynnas på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Hur lång tid det kommer att nå denna vision kan vi inte svara på, men planer för att nå detta måste börja formas redan nu.

● Alla skolor och förskolor måste ha köttfria måndagar (s. 16, 17)

De flesta förskolor serverar redan vegetarisk mat som ett alternativ. Vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet, samt att man en dag i veckan enbart ska ha vegetarisk mat, för att uppmuntra barn att ta till sig dessa miljövänliga matalternativ. Det är bra för hälsan, bra för djuren, det är billigare för kommunerna och bra för miljön!

● Alla grundskolor måste undervisa i feministiskt självförsvar (s. 17)

Självförsvar behöver inte vara fysiskt, precis som ett övergrepp kan vara psykiskt. I en värld där var femte kvinna utsatts för våldtäkt kanske det inte är så dumt? Feministiskt självförsvar handlar om jämställdhet, inte om att lära tjejer att slåss utan i första hand om att ge dem verktyg så att de slipper. Det handlar om att låta tjejer OCH killar (och alla andra) få möjlighet att öva på hur man interagerar med varandra utan att kränka varandras integritet, vare sig fysiskt eller psykiskt. Det handlar om att lära pojkar att man faktiskt KAN säga “nej” när klasskamraterna tycker att det är roligt att kasta snöbollar eller “låtsasbråka”. Det handlar om att flickor lär sig att inte acceptera tillmälen som “h*ra” i korridorerna, utan att vänta sig till en vuxen för att få hjälp.

Sedan kan man naturligtvis inkludera tex ju-jutsu i dessa lektioner för att det är trevlig träning, men detta är en underordnad del. Slutligen: Fi vill inte – jag repeterar INTE – påstå att allt som är manligt är någons fiende. Det “typiskt maskulina” skadar många, inte minst män, men vi kommer aldrig ställa män mot kvinnor som olikheter på var sitt lag.

● Skoldagens längd i både grundskola och gymnasium ska begränsas till högst sex timmar och läxor och betyg innan gymnasiet ska avskaffas (s. 17, 20)

Detta är helt i linje med att även arbetsdagen skall bli sex timmar lång. Skolan måste ta ett större ansvar för sitt uppdrag, bl.a. genom att ge eleverna möjlighet att inhämta kunskap under skoltiden. Tyvärr har barn i Sverige idag inte samma förutsättningar hemma. Någon kanske har högskoleutbildade föräldrar med mycket fritid som lätt kan hjälpa till med läxor i flera timmar varje dag medan andra barn har föräldrar som arbetar hela kvällarna och inte har möjlighet att hjälpa till med läxor eller har en stökig hemmiljö med många syskon och ingen lugn och ro till läxläsning. Vi måste inse att klassklyftor ger barn olika förutsättningar och därför anpassa skolan så att barnen kan fullgöra sina uppgifter där. På så sätt minskar vi även klassklyftor i kommande generationer.

● Veganmat ska införas på alla skolor (s. 17)

Nej, veganmat bör kunna erbjudas till dem som vill ha. Veganmat fungerar även för personer som inte tål laktos, mjölkprotein, ägg, fisk, skaldjur eller av olika anledningar undviker fläsk- eller nötkött. På så sätt kan antalet specialkoster minskas.
Däremot vill Fi införa en vegetarisk dag i veckan. De flesta förskolor serverar redan vegetarisk mat som ett alternativ. Vi vill att det ska fortsätta vara på det sättet, samt att man en dag i veckan enbart ska ha vegetarisk mat, för att uppmuntra barn att ta till sig dessa miljövänliga matalternativ. Det är bra för hälsan, bra för djuren och bra för miljön!

● Yrkesutbildningar ska ge universitetsbehörighet (s. 18)

Hur vi lär oss saker skiljer från människa till människa. Någon är teoretiker och någon vill och behöver göra saker praktiskt. Om yrkesutbildningar gav universitetsbehörighet skulle unga inte straffas för sitt gymnasieval senare och tvingas kämpa för en plats på komvux.

● Alla universitetsutbildningar måste ha ett HBTQ-perspektiv (s. 19)

Ja, det borde vara en självklarhet att alla skall ha samma rättigheter, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. För att alla skall känna sig inkluderade och trygga måste människor utbildas. Så enkelt är det.

● Ämnet klimatkunskap ska bli obligatoriskt på alla universitetsutbildningar (s. 19)

Om vi vill ha ansvarstagande vuxna som vet hur en kompost fungerar och hur man sopsorterar så måste vi utbilda människor i klimatkunskap. Även vuxna vill ha en planet som det går att bo på.

● Ett tredje kön införs och man ska kostnadsfritt och utan några som helst krav kunna byta (juridiskt) kön (s. 22, 30)

”Vi vill att människor fritt ska kunna definiera och uttrycka sitt kön samt ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Dagens uppdelning av alla människor i kvinnor och män stämmer inte överens med verkligheten”, skriver en av Fis talespersoner Sissela Nordling Blanco. När hon säger det speglar hon RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund som säger följande: “Det är positivt så klart att det öppnas upp för ett tredje juridiskt kön. Det finns personer som inte identifierar sig vare sig män eller kvinnor och som hela tiden upplever problematiska situationer där man till exempel har ett juridiskt kön som ifrågasätts.”
Fi har själva skrivit mycket bra på ämnet.
Feministiskt Initiativ är inte ensamma om att driva den här frågan. Inför valet har Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de är positiva till att införa ett tredje kön. Folkpartiet och Socialdemokraterna vill utreda frågan.

● Toaletter, omklädningsrum, fängelser, etc. för transpersoner måste finnas (s. 22, 30)

På offentliga platser skall alla kunna vistas på lika villkor. Därmed skall det finnas möjlighet för transpersoner att tryggt gå på toa, byta om etc. Här har vissa argumenterat för den stora kostnaden det skulle innebära att installera nya toaletter. Jag har ett relativt billigt förslag: Där det inte möjligt att installera ett extra badrum kan en t.ex. byta ut skyltarna med en kvinno-respektive manssymbol mot en skylt där det står “Toalett”. Det är kanske inte alltid såhär enkelt, men ofta kan det vara precis så enkelt att inte utesluta en i samhället redan utsatt grupp.

● Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte (s. 22, 30)

Fi skriver såhär: Fi ska verka för att minderåriga ska få byta juridiskt kön och få könskorrigerande vård efter sedvanlig utredning. Se denna fantastiska TED-video som en läkare (endokrinolog!) gjort om forskningen på ämnet: https://www.youtube.com/watch?v=rzbtSeVZeEE

● Möjligheten att avskaffa (juridiskt) kön helt och hållet ska utredas (s. 23)

Det Fi skriver är att de ska verka för att i positiv anda utreda möjligheterna för att avskaffa av de juridiska könen och ta fram nya rutiner för att upprätthålla och öka jämställdhetskartläggningar.

● Alla lärare måste gå en utbildning i ”alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv” (s. 24)

Inte bara lärare utan alla inom social omsorg. Detta för att se hur alkohol påverkar personer olika pga kön då drickandet ofta ser olika ut och en också tål alkohol mer eller mindre beroende på kroppsstorlek och metabolism mm. Som ett sätt att ge bättre och mer korrekt hjälp.

● Informationsplikten för HIV ska avskaffas (s. 25, 31)

Det står att vi ska verka för att demoniseringen av HIV-positiva ska minska, och ett led i detta är att inte isolera dem. Det handlar om människovärde. Dagens lagstiftning gör även att många drar sig för att testa sig och det förekommer även tvångsvård. Fi vill i stället öka resurserna till HIV-preventivt arbete, sexualundervisning, kondomanvändning och jämställdhet.

● Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan (s. 27)

Fi skriver att de “kräver att alla elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet får återkommande sex och samlevnadsundervisning. Undervisningen ska ta utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv och inkludera gränssättning som tema.” Genom att neutralisera samtal om kropp och sex skapas bättre förutsättningar för ett öppet förhållande till sig själv och omvärlden. Det kan t.ex. handla om varje persons rätt till sin egen kropp, att ge barnen ett namn på sitt könsorgan (t.ex. det relativt nya ordet “snippa”), att alla ser olika ut, bäbisar, kroppslig integritet mm. Alltså att barnen på ett naturligt sätt får verktyg att prata om sin kropp på en nivå som är lagom för deras utvecklingsnivå.

● Alla ”grupper som tar samhällsbyggande beslut” ska bestå av exakt hälften kvinnor och hälften män (s. 42)

I enlighet med tanken att de som beslutar över samhället skall representera samhället.

● Alla utbildningar och all offentlig service ska finnas exakt överallt i hela landet (s. 43)

– ”Exakt överallt” är väl en tolkning som blir en smula komisk, men att ha nära till skola och offentlig service är rätt smidigt. Utbildning skall finnas inom rimligt avstånd oavsett var i landet en bor, lika så offentlig service såsom vårdcentral eller äldreomsorg.

● 15-minutersprincipen ska lanseras* (s. 42)

En princip som säger att samhället i möjligaste mån skall byggas och planeras så att tillgång till förskolor, grundskola, affärer etc skall finnas inom 15 minuters resväg. Tanken är alltså inte att bygga om städer som redan finns, om någon trodde det, utan att använda sig av tillgänglighetsprincipen vid samhällsplanering och samhällsbygge.

● Reklam (ej bara sexistisk reklam utan all form av reklam) ska inte förbjudas helt men kraftigt begränsas (s. 43)

Fi ska verka för att en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam införs. Fi vill också verka för en lagstiftning som kraftigt begränsar reklam och istället upplåter plats åt samhällsinformation och kultur på offentliga utrymmen.

● Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur (s. 45)

De flesta i det här landet tycker att det är bra att vi har konst, men få vill betala för det. Dagens konstnärer har det otroligt svårt att gå ihop ekonomiskt, och nästan ingen kan försörja sig enbart på sitt konsnärsskap. Antingen måste man jobba extra, eller så får man falla tillbaka på socialbidrag när det går dåligt.

Om vi är överens om att konst är något vi vill ha i samhället – vilket Fi har beslutat sig för att det sannerligen är – så behöver vi på något sätt göra konst lönsamt för de som skapar den. Tidigare om åren har man gett bidrag (tex “Statlig inkomstgaranti för konstnärer” som funnits i många år, började fasas ut 2010) och projektpengar för att hålla konsten vid liv. Man har också sänkt momsen enligt vissa specialregler vid konstevenemang.

Det intressanta med en skattelättnad är skillnaden mot bidrag. En skattelättnad kan en konstnär bara åtnjuta om hen faktiskt producerar konst för 100.000 kr som någon vill köpa. Det innebär att ett diskret krav på motprestation som är alla till gagn.
Skattelättnad upp till 100.000 kr skulle kosta staten max 22884 kr/år per konstnär som presterar konst för denna summa, och samhället skulle i utbyte få konst som någon faktiskt ansett är värd att köpa. Det kommer inte att ruinera oss det minst, men det kommer att uppmuntra till en produktiv konstmiljö i landet. Vi kan tex börja att använda de 17 miljoner som förut gick till inkomstgarantin för konstnärer för att finansiera detta.
PS: Om författaren arbetar inom någon slags företag, sitt eget eller andras, så kommer denna utgift för staten dessutom att halveras varje månad pga arbetsgivaravgiften.

● Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46)

Sverige är bland de bästa i världen på hockey, manlig som kvinnlig, det borde vara självklart att både kvinnor och män skall ha en proffsliga. Senast i år kom det en artikel om en professionell hockeyspelare som, pga sin könstillhörighet, inte kunde spela hockey professionellt och leva på det. Om en går in på hemsidan “Hockeysverige“, så måste en gå in under kategorin “mer” för att hitta “Damhockey” och “Riksserien”, kvinnliga hockeyspelare har alltså inte ens en egen kategori. Precis som i allt annat så borde principen gälla att ungefär lika mycket av statens pengar skall komma män som kvinnor till gagn eftersom kvinnor och män är ungefär lika många.

● Inkomstskatten ska sänkas (s. 47)

“… Samtidigt som skatt på miljöfarlig verksamhet ökar”. Snälla, läs hela meningen tack.

● Sveriges energiförsörjning ska vara 100 % förnyelsebar, och ingen större utbyggnad av vattenkraften får göras (s. 48)

Fi har målet att verka långsiktigt för utfasandet av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara energikällor. Vattenkraften får byggas ut men då med noga tagen hänsyn till ekosystemet. Det här borde inte över huvud taget vara en kontroversiell fråga.

● Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas (s. 49)

Det stämmer. Fi vill i stället verka för främjandet av t.ex. tågtrafiken, för miljöns skull. Här har Fi helt enkelt samma inställning som Miljöpartiet, som skriver att de vill föra över investeringar till den hållbara infrastruktur som järnvägar, som används av mest kvinnor, från den ohållbara infrastruktur, som motorvägar, som används mest av män. Även V vill att inkomsterna från bl.a. trängselskatten skall gå till att utöka kollektivtrafiken och inte till motorvägsbyggen.

● Transporter med lastbil ska försvåras till förmån för båt och tåg (s. 49, 79)

Fi skriver att de ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn. De nämner inte båtar. Anledningen är att miljön mår bättre av det.

● Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri (s. 49)

Att göra kollektivtrafiken gratis för alla invånare i respektive stad skulle göra att staden mindre uppdelad, människor med lägre inkomster skulle enklare kunna röra sig fritt. Det skulle även främja miljön. Därför vill Fi verka mot det målet.

● Det ska bli förbjudet att bygga externa köpcentrum (s. 49)

Tanken är att förhindra nybyggnation av externa köpcentra eftersom det krävs att en har bil för att ta sig dit och Fi vill gå ifrån biltvånget och i stället främja gång- och cykeltrafik i möjligaste mån. Staden blir också mer intressant att leva i om bebyggelsen blandas.

● Genmodifierad mat ska totalförbjudas (s. 50)

Fi har skrivit att de vill verka för ett förbud, ja. Däremot öppnar de upp för att deras ställningstagande kan komma att ändras. Personligen är jag kluven i frågan, då det inte går att bortse från försiktighetsprincipen. Mer info.

● Djur på cirkus ska förbjudas (s. 51)

Ja Fi anser, i enligthet med bl.a. organisationen Djurens rätt, att det är djurmisshandel.

● Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet (s. 53)

”Fi ska verka för att positiv särbehandling kan användas som ett verktyg för att uppnå bättre representativitet i rättsväsendet”.

Boman skriver: “I praktiken kan det innebära att till exempel transpersoner, människor som utövar BDSM och funkisar får en naturlig plats. Dessa personers livssituationer syns dåligt i dagens rättsväsende. Ni vet alla hur det gick i den omdiskuterade domen i Skåne, där en man hävdade att kvinnan hade sagt nej, men trodde att det var en del av leken/sexet. Om personer med kunskap om BDSM hade varit representerade, eller tillfrågade om expertis, skulle de genast ha ställt frågan ”Om nu inte nej betydde nej, vad hade ni då för stoppord?”. Dagens rättsväsende är inte rättssäkert på flera områden.”

Vad gäller positiv särbehandling så är det ett ypperligt verktyg för att se till att t.ex. kvinnor som är ungefär hälften av befolkningen även skall inneha ungefär hälften av makten. Se gärna mitt inlägg om kvotering.

● Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54)

Feministiskt initiativ vill förbättra levnadsvillkoren på låsta institutioner för att skapa en mer human miljö som ger bättre förutsättningar för den som blir inlåst. Många intagna vittnar om att de inte har tillgång till livsnödvändig vård som de har rätt till, så som hormon-, insulinbehandlingar och missbruksvård. Det utsätter personer som är inlåsta för hälsofara. Feministiskt initiativ tror att fängelsemiljöer så som de är utformade idag delvis bidrar till att öka risken för upprepad brottslighet. Därför vill de UTREDA om det finns andra lösningar. De skriver i partiprogrammet att en sådan utredning “bör ta avstamp i forskning kring vad som förhindrar brott och återfall i brott samt titta internationellt på hantering av personer som begått brott”. Precis som i allt annat är de extremt vetenskapliga och faktabaserade, vilket är bland det jag tycker om mest med partiet.

● Upphovsrätten ska avskaffas (s. 54, 71)

Fi vill göra kultur mer lättillgängligt och menar på att de som vill åberopa sin upphovsrätt får vara delaktig i att finna enkla vägar för folket att ta del av kulturen.

● Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57)

Nej. Däremot skall alla som varit folkbokförda i sverige i minst 3 år få rösta i riksdagsval och de som varit folkbokförda i Sverige i minst 3 månader ska få rösta i kommunalval.

● Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63)

Papperslösa skall ha rätt att överleva, ja.

● Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65)

Boman skriver: “Minns du vad du läste i skolan, om den stora utvandringen till Amerika på 1800-talet? En miljon svenskar lämnade landet för att skapa sig en framtid på en annan plats. Då var Sverige en dålig plats att leva på, nu är läget tvärt om. Se det som pay back för mänskligheten!”

Det är dock falskt att detta inte skulle gälla arbetskraftsinvandring. Fi vill ha fri invandring även för arbetare. De som lovas jobb skall få stanna även om jobblöftet inte infrias. Arbetsgivare som inte håller sitt löfte om jobb skall kunna straffas.

Fi vill satsa på en mer långsiktig och integrerande invandringspolitik, med än bättre möjligheter att snabbt lära sig svenska och bättre möjligheter att snabbt komma ut i arbete. Vår vision är att alla som flyr ska få en chans att ha någonstans att stanna om de behöver detta, för detta behövs internationellt samarbete. Vi är inte naiva nog att tro att man kan öppna gränserna utan en noggrann organisering bakom, men vi vill att fler ska få chansen att bygga vårt samhälle. När man i partiprogrammet kan läsa om “öppna gränser” så är det i sammanhanget då vi pratar om “en öppen värld” där alla har öppna gränser.

● Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64)

Boman skriver: “Se hela planeten, vi är ett folk, en grupp människor. Att utvisa en person som har gjort något brottsligt är bara att skjuta på problemet, och när du tänker efter, vad tror du att den människan ska göra när den har utvisats? Tänk sedan på vad det kommer att leda till för deras landsmän, och vad deras landsmän kommer att vilja göra då. Fly. Vart tror du att de flyr då? Jag tror att du förstår vad jag försöker komma till och varför ditt argument säger emot sig självt.”

● Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67)

Vapen möjliggör väpnade konflikter. I stället för militär upprustning vill Fi ha ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion. Jaktvapen nämns inte i texten.

● Försvaret ska avskaffas (s. 67)

Fi är tydliga med att de vill behålla krisberedskap och skydd vid naturkatastrofer samt behålla (och utveckla) det förebyggande arbetet inom försvaret. Det de vill är att dra ner budgeten, preliminärt med 10 Miljarder kronor per år.

Försvaret kostar idag 47 Miljarder kronor per år (Sveriges budgets 7:e största post). Sveriges Överbefälhavare har gått ut i media och berättat att vårat försvar kan skydda oss i bara några dagar (inte ens en vecka). Det är alltså vad vi får för pengarna. I stället för att, som vissa partier vill, utöka försvaret (så att vi kan skydd oss i 2 veckor?) så ser Fi det som rimligt att faktiskt dra ner på den offensiva budgeten och satsa mer på krigsförebyggande arbete. De där 10 miljarderna kronor per år kan gå till så många bättre saker, t.ex. förebyggande mot våld i hemmen som är en realitet idag till skillnad från krig som är ett potentiellt hot i framtiden (som vi ändå inte ens med dagens budget kan försvara oss mot ändå).

Veronica Svärd har skrivit en utmärkt artikel på ämnet.

I stället för militär upprustning vill Fi alltså ha ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion. Det är en långsiktig och hållbar syn på försvaret och det är en av de starka anledningarna till att jag röstar på Fi.

● Konflikter ska i stället lösas av bland annat HBTQ-organisationer (s. 68)

Nej, konflikter skall lösas av kunniga diplomater och FN. Det Fi vill är att bla HBQT-organisationer skall få ge input i förhandlingarna för att slå vakt om allas rättigheter.

● Män ska omskolas för att ändra sitt konsumtionsmönster (s. 79)

Formuleringen “omskolning av män” var ogenomtänkt. Andra kön som har konsumtions- och transportmönster som påverkar vår miljö negativt borde inte ha exkluderats.

Zandra Bergman (Fi) har gjort ett uttalande i ärendet, för att förklara hur tangegångarna gick då punkten utformades:
”Män lämnar större ekologiska fotavtryck än kvinnor. Detta beror till stor del på att män genom sina konsumtions- och transportmönster belastar naturen på ett helt annat sätt än vad kvinnor gör. Genom att upplysa män och andra personer om att jordens resurser inte räcker till kan vi bidra till att ändra beteenden, som i slutändan gynnar oss alla”

Punkten kommer att formuleras om till nästa version av partiprogrammet, så att ingen person som belastar miljön missar chansen till information runt miljömedvetenhet – oavsett personens könstillhörighet.

● Tyvärr framgår det inte av partiprogrammet vad 15-minutersprincipen innebär men det verkar som att ingen ska ha längre än 15 minuter till arbete, förskola, affär etc. Hur detta ska uppnås förklaras dessvärre inte.

Via stadsplanering. Det är en princip som säger att samhället i möjligaste mån skall byggas och planeras så att tillgång till förskolor, grundskola, affärer etc skall finnas inom 15 minuters resväg.

● Dessvärre nämns inget om hur allt det här ska finansieras men jag är ganska säker på att om vi höjer skatten till 120-130 % får vi nog med de viktigaste sakerna i alla fall.

Naturligtvis talar vi inte om ekonomi i partiprogrammet, det gör vi i vår ekonomiska rapport (http://feministisktinitiativ.se/ekonomisk-rapport-2014/). Där finns svar på alla frågor runt ekonomin.

Feministiskt Initiativ for the win.

Eftersom det här var de punkter som personen tyckte var dåliga och vi nu svarat på alla så räknar jag med den personens röst i valet. Tack på förhand.

Varför heter det “feminism”?

1. Den historiska faktorn: För att inte osynliggöra de mål som redan nåtts av den feministiska rörelsen (bl.a. kvinnors rösträtt, föräldraledighet [vilket gynnar alla föräldrar], rätten för kvinnor att arbeta, preventivmedel mm).

2. Det är ett internationellt ord som alla förstår, feminismen är ju en internationell rörelse.

3. Namn på andra rörelser som strävar efter jämlikhet: Andra rörelser, som HBTQ-rörelsen och Black Power-rörelsen t.ex, utgår från den mest diskriminerade gruppen och när feminismen startade så stod den för att kvinnor skulle ha samma rättigheter som män (det innebär självklart att män skall ha samma rätt som kvinnor också). (Cred: hejblekk)

4. Det är märkligt att många uppfattar det som provocerande att ett ord med kvinnlig klang innefattar både kvinnor och män. Skall vi även byta bort “människa”, “allmänhet”, och “allemansrätt”? (Cred: Lilijacom)

feminism ordet bäst

I slutändan säger jag som Gudrun Schyman: Jämställdhet är målet, feminismen är vägen dit.


Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com