Posts Tagged 'Rasism'

SD röstar för minskad trygghet och ökade samhällsklyftor

Till alla dem som delar artiklar om att de röstar på SD på grund av den ökade otryggheten och de ökade klyftorna under alliansregeringen. Under de här åren har, enligt Riksdagens utredningstjänst, SD i nio fall av tio röstat med alliansregeringen i de viktiga blockskiljande omröstningarna.

Vi vet följande:
* SD har röstat emot att Fas 3 ska läggas ner.
* De har röstat emot att arbetslivsforskningen ska få ökade resurser.
* De har röstat emot att folk med otrygga anställningar ska anställas på riktigt efter 24 månader.
* Partiet har i en egen reservation krävt fler undantag från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS.
* De har röstat emot att fler kvinnor ska få rätt till heltid.
* Dessutom har man fällt ett förslag om bättre ersättnings­nivåer i a-kassan.
* SD har röstat ner en kommission som skulle utreda och komma med förslag på hur man kan minska hälso­klyftan i Sverige.
* De har varit med och fällt arbetet för att ta fram en ny socialtjänstlag.
* De har stoppat ett förslag om vårdgaranti i missbruksvården.
* SD har också stoppat arbetet med att göra FN:s barnkonvention till lag.

Sedan var det detta med pensionerna. När Åkesson i tv-debatter ojar sig om pensionärers ekonomiska utsatthet skall en veta vad hans parti röstat för:
* Först röstade man för femte jobbskatte­avdraget och en ökad skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare.
* Sedan fällde man ett rödgrönt förslag som krävde­ att pension inte skulle beskattas hårdare än lön.

En röst på SD är inte en röst på förändring. Det är en röst på högerpolitik och mer otrygghet.


Follow Vetenskapsgrund on WordPress.com